مهر 97
5 پست
شهریور 97
4 پست
مرداد 97
3 پست
بهمن 96
3 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم یادت نره مهم نیس چقدر بالایی مهم اینه که او بالا لاشخوری یا عقاب....