مرداد 98
4 پست
اسفند 97
3 پست
بهمن 97
3 پست
دی 97
3 پست
آذر 97
4 پست
آبان 97
10 پست
مهر 97
5 پست
شهریور 97
4 پست
مرداد 97
3 پست
بهمن 96
3 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم قرار داد...